Kdy: 24.11.2016, 8:30 do 13:00

Kde: Jičín, K-klub, Valdštejnovo náměstí 99

Co: (obsah semináře)

Principy zdravotního pojištění. Oznamovací povinnost, vyměřovací základ na veřejné zdravotní pojištění, minimální mzda v souvislosti se zdravotním pojištění, zdravotní pojištění u DPČ a DPP, souběhy pracovních vztahů, zdravotní pojištění zaměstnanců cizinců a občanů EU, praktické příklady.

OSSZ

Nemocenské pojištění - Zákon o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., v pl. znění - ohlašovací povinnosti; problematika zaměstnání malého rozsahu, dohod o provedení práce

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti nemocenského pojištění - předkládání dokladů k pracovním neschopnostem - přílohy k žádostem o dávku, insolvencím, exekucím, úrazům zaměstnanců

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti důchodového pojištění - podkladová evidence, vedení ELDP, časté chyby při vyplňování ELDP

Pojistné na sociální zabezpečení

Diskuse - odpovědi na otázky

Za kolik: 1.300,- Kč (základní cena bez slevy)

  • kompletní písemné materiály od lektorky
  • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá voda, 1x chytrá navštívenka
  • na konci semináře losování o balení originálních miniatur Betlemio

Lektoři: 
zaměstnanci OSSZ Jičín, Eva Sodomková (VZP)