Novela zákona o DPH

4.4.2017 v Jičíně

Kdy: 4.4.2017, 8:30 do 13:00

Kde: Jičín, učebny AJAK Jičín, mapa zde

Co: (obsah semináře)

Seminář je určen pro širokou daňovou veřejnost. Součástí semináře bude předání materiálu vztahujícího se k přednášené problematice. Bude prezentován zákon o DPH se zaměřením na jeho nejdůležitější a nové části a to ve znění platném od 1. 4. 2017 (případně později v závislosti na definitivním schválení novely). Zmíněny budou aktuální i připravované informace Generálního finančního ředitelství k zákonu o DPH. V rámci semináře budou rovněž odpovídány dotazy.

Seminář bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

 • Legislativní vývoj v oblasti DPH - nejnovější platné novely zákona o DPH
 • Místo plnění a změny u místa plnění
 • Změny u vzniku povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby (zálohy)
 • Změny u uskutečnění zdanitelného plnění
 • Sazby daně včetně druhé snížené sazby daně (i snížení daně u restauračních služeb a u novin a časopisů)
 • Plnění osvobozená od daně (včetně změn)
 • Vývoz zboží a jeho prokazování
 • Změny ve vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení)
 • Nárok na odpočet daně včetně změn (uplatňování odpočtu daně v částečné výši)
 • Přenesená daňová povinnost a změny u ní (rozšíření režimu přenesení daňové povinnosti)
 • Nespolehlivý plátce
 • Nový pojem "nespolehlivá osoba" (koho se týká)
 • Ručení za daň (včetně placení virtuální měnou)
 • Kontrolní hlášení a to včetně sankcí a možnosti prominutí těchto sankcí

Za kolik: 1.300,- Kč (základní cena bez slevy)

 • kompletní písemné materiály od lektorky
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá voda
 • na konci semináře losování o balení originálních miniatur Betlemio

Lektor: Ing. Roman Škaloud, odborný rada Finanční správy FÚ pro Královéhradecký kraj
Velmi oblíbený lektor, který již tradičně vede naše semináře v Jičíně.