Kdy: 13.12.2016, 8:30 do 13:00

Kde: Jičín, K-klub, Valdštejnovo náměstí 99 - mapa zde

Co: (obsah semináře)

 • Cílem semináře je seznámit účastníky:

  s aktuálním zněním zákona o DPH a s připravovanými změnami na rok 2017, dále budou posluchači seznámeni s aktuálními stanovisky Generálního finančního ředitelství a s dalšími problémovými tématy - kontrolní hlášení, dodání vybraných nemovitých věcí (pozemky, stavby) atd.

  Výklad bude zaměřen na tyto oblasti:

  Daň z přidané hodnoty

  • základní informace o stavu národní legislativy v oblasti DPH - novela pro rok 2017
  • aktuální stanoviska GFŘ, jejich praktický výklad
  • uplatňování daně u dodání vybraných nemovitých věcí (převod a nájem nemovitostí ve vazbě na nový občanský zákoník)
  • nárok na odpočet daně (plný nárok na odpočet, krácený nárok na odpočet)
  • praktické problémy při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce zdanitelného plnění
  • různé - změny v ručení za nezaplacenou daň, nespolehlivý plátce atd. - odpovědi na dotazy

Za kolik: 1.300,- Kč (základní cena bez slevy)

 • kompletní písemné materiály od lektorky
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá voda
 • na konci semináře losování o balení originálních miniatur Betlemio

Lektor: