Kdy: 11.11.2016, 8:30 do 13:00

Kde: Jičín, Akademie J.A.Komenského, učebna č.1 - mapa zde

Co: (obsah semináře)

Zákoník práce a další pracovněprávní předpisy v roce 2017, vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce.

 1. přehled nových právních předpisů
 2. Vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce
 3. Zákoník práce - výklad bude zaměřen zejména na ty části zákoníku práce:

- které byly novelizovány

- které byly upraveny zcela nově - např. pracovnělékařské služby

- kde došlo k hlavním změnám

- které v praxi působí největší problémy

 • vznik pracovního poměru
 • povinnosti personalistů před vznikem a při skončení pracovního poměru
 • osobní spis
 • obsah pracovní smlouvy
 • skončení pracovního poměru
 • pracovní doba, přestávka v práci, práce přesčas
 • odměňování - zvyšování nároků nad limit stanovený v zákoníku práce (příplatky za přesčasy, za noční práci, za práci ve svátek apod.).
 • náhrada mzdy zaměstnavatelem za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, kontrola práce neschopných zaměstnavatelem.
 • dovolená

4. V průběhu semináře budou účastníci také seznámeni s navrhovanými změnami zákoníku práce, které by měly platit v roce 2017. Jedná se především o tyto zásadní změny:

 • nová právní úprava vrcholového řídícího zaměstnance
 • nová právní úprava převedení na jinou práci
 • nová právní úprava rozvržení pracovní doby u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • nová právní úprava nepřetržitého odpočinku mezi směnami- nepřetržitý denní odpočinek
 • nová právní úprava odpočinku po ukončení pracovní cesty
 • zcela nová právní úprava dovolené
 • nová právní úprava práce mimo pracoviště zaměstnavatele (tzv. práce z domova)

5. Rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech

6. diskuse - v průběhu semináře

Před zahájením semináře posluchači obdrží podkladové materiály, zejména ohledně vztahu nového občanského zákoníku a zákoníku práce. Doporučujeme vzít si s sebou zákoník práce.

Za kolik: 1.300,- Kč (základní cena bez slevy)

 • kompletní písemné materiály od lektorky
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá voda, 1x chytrá navštívenka
 • na konci semináře losování o 3 balení originálních miniatur Betlemio

Lektor: JUDr. Jaromír Zrutský