Mzdové aktuality

Pátek 10. 5. 2019

Kdy: 10. 05. 2018, 8:30 do 13:00, uzávěrka přihlášek v úterý 7. 05. 2019 ve 12:00

Kde: Jičín, K-klub, Valdštejnovo náměstí 99, mapa zde

Co: (obsah semináře)

 • Zrušení karenční doby v příkladech a informace o dalších připravovaných novelách zákoníku práce (platná novela zákoníku práce, aktuálně schválená účinnost od 1. července 2019).
 • Postupné zavádění elektronické formy dočasných pracovních neschopnosti z pohledu zaměstnavatele (jejich plánované zavádění od poloviny roku, eventuálně až od roku 2020).
 • Novela insolvenčního zákona, účinnost od 1. června 2019 - změny v oddlužení z pohledu zaměstnavatele, postup po ukončení oddlužení (oddlužení, konkurz, exekuce).
 • Plánované zvýšení nezabavitelné částky - aktuálně k návrhu novely nařízení vlády o nezabavitelné částce, plánováno od 1. června 2019.
 • Překážky v práci na straně zaměstnance. Rehabilitace - nové stanovisko MZ (praktické otázky při posouzení placené překážky v práci - které úkony spadají pod pojem rehabilitace, povinnost uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou apod.). Doprovod rodiče umístěného v zařízení s celodenní péčí do zdravotnického zařízení - výklad MPSV.
 • Novela zákona o daních z příjmů, tzv. daňový balíček -základ daně u zaměstnanců, u nichž se veřejnoprávní pojistné řídí právními předpisy jiného členského státu EU nebo státu tvořícího EHP nebo Švýcarska - aktuální výklady, sdělení finanční správy (účinnost 1. ledna 2019).
 • Opakované uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr a záměrné vyhýbání se odvodu pojistného - vyjádření příslušných institucí.
 • Aktuálně k některým zaměstnaneckým benefitům - zájezd a rekreace formou poukázek, obecně k poukázkám (ve spolupráci s ministerstvem financí), vzdělávání zaměstnanců (podmínky pro osvobození příjmů na straně zaměstnance, daňová (ne)uznatelnost, povinnost uvádět na mzdový list apod.) a nealkoholické nápoje poskytované ke spotřebě na pracovišti).
 • Další legislativní novinky, právní výklady a doporučení k datu konání semináře.

Za kolik a co je v ceně:

 • 1.500,- Kč základní cena
 • 1.400,- Kč pro členy HK ČR, pro členské obce DSO Mariánská zahrada, pro členy MAS OZJ
 • 1.300,- pro firmy, kde aktuálně realizujeme jazykové vzdělávání
 • kompletní písemné materiály od lektorky
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá / neperlivá voda

Lektorka: PhDr. Dagmar Kučerová

Již od roku 2009 lektorka seminářů v oblasti mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z dané oblasti. Je držitelkou certifikátu Bilanční účetní a členkou Komory certifikovaných účetních. Mzdové účetnictví rovněž přednáším na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Pro začínající (ale i zkušenější mzdové účetní) vydala publikaci Lexikon mzdového účetnictví, která obsahuje základní informace týkající se pracovního práva, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, daní a dalších povinností spojených se zaměstnáváním. Současně působí jako odborná redaktorka serveru Podnikatel.cz. S paní doktorkou spolupracujeme již několik let a jsme pyšní na to, že jsme ji pro klienty v našem regionu objevili právě my :)