24.01. Roční zúčtování

Kdy: 24. 1. 2023, prezence 8:00 - 8:30, seminář 8:30 - 13:00

Kde: učebny AJAK Jičín, Fügnerova 676, 1.patro

Co: 

Náročným úkolem na mzdovém úseku je porovnání měsíčně zdaňovaných mezd s roční daňovou povinností. Obsahem semináře k této problematice proto bude:

 • kdo a za jakých podmínek je povinen podat za rok 2022 daňové přiznání

 • podmínky, za kterých může zaměstnanec žádat o roční zúčtování

 • termín pro roční zúčtování

 • mzdy, zdaněné v průběhu roku srážkovou daní a následně podepsané prohlášení

 • podklady, které musí zaměstnanec pro účely ročního zúčtování doložit, u kterého zaměstnavatele a v jakém termínu

 • které příjmy se do ročního zúčtování zahrnují

 • uplatnění nezdanitelných položek podle § 15 ZDP a jejich doložení (dary, úroky z úvěrů na financování bytových potřeb, penzijní a životní pojištění, příspěvky odborové organizaci, úhrady za zkoušky)

 • stanovení roční daňové povinnosti podle § 16 ZDP

 • uplatnění daňových slev (na zaměstnance, druhého z manželů, invalidní slevy, studentské odpočty, platby předškolním zařízením, pravidla pro dokládání a uplatňování slev)

 • posuzování vyživovaných dětí z hlediska společné domácnosti, věkového hlediska, soustavné přípravy na budoucí povolání a právního vztahu k zaměstnanci

 • podmínky pro uplatnění slev na vyživované děti (slevy a daňové bonusy, dokládání)

 • výpočet přeplatků a zásady jejich vypořádání se zaměstnanci a finančním úřadem)

 • opravy chybně sražených záloh a daňových bonusů

 • výkazy za rok 2022, jejich předkládání

Novelizovaná ustanovení u závislé činnosti od roku 2023

Vybrané informace, související s daní z příjmů- změny od roku 2023

Za kolik a co je v ceně:

 • 1.900,- Kč základní cena
 • 1.700,- Kč pro zákazníky naší jazykové školy
 • kompletní písemné materiály od lektorky
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá / neperlivá voda

Lektor: Ing. Jan Vorlíček
Velmi zkušený a oblíbený lektor, specialista na oblast daně z příjmu.
Bývalý ředitel Finančního úřadu v Hradci Králové.