29. 06. DPH V PRAXI

Ing. Roman Škaloud (FÚ Královéhradeckého kraje)

Kdy: úterý 29. 6. 2021, 8:30 do 13:00, uzávěrka přihlášek 25. 06. 2021 ve 12:00

Kde: bude upřesněno

Co: (obsah semináře)

Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH týkající se tuzemska i zahraničí a na aktuality DPH pro rok 2020 a 2021. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech a na základě dotazů posluchačů. Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

 • Legislativní vývoj - novely zákona o DPH z roku 2019, 2020 a 2021

 • Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH, včetně úlev v souvislosti s nouzovým stavem v ČR

 • Nová pravidla pro přiřazení přepravy při řetězových transakcích v rámci EU

 • Dodání a pořízení zboží v rámci EU v režimu skladu (call of stock)

 • Vystavování daňových dokladů a vynaložení úsilí na jejich doručování, souhrnný daňový doklad

 • Základ daně a výpočet daně - zaokrouhlování

 • Opravné daňové doklady a nové pojetí nedobytných pohledávek

 • Sazby daně a jejich změny v roce 2020 (rozšíření sazby daně 10 %)

 • Zúčtování záloh u tepla od 1. 1. 2020 a vodného a stočného od 1. 5. 2020

 • Sazby daně u vody a teplé vody

 • Sazby daně u piva

 • Dodání nemovitých věcí a nájem nemovitých věcí - změny od 1. 1. 2021 (nemožnost zdaňovat nájem prostor pro bydlení)

 • Intrakomunitární plnění v rámci EU - zpřísnění podmínek pro osvobození při dodání do JČS

 • Dovoz a vývoz zboží - důkazní prostředky pro osvobození od DPH u vývozu zboží

 • Vystoupení Velké Británie z EU a jeho dopady v oblasti DPH

 • Pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně - nové pojetí dlouhodobého majetku z pohledu daně z příjmů včetně vlivu na DPH

 • Vyplácení zálohy na nezpochybnitelný nadměrný odpočet před ověřením správnosti odpočtu daně

 • Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením - úprava pravidel pro promíjení pokut

 • Režim přenesení daňové povinnosti

 • Další vybraná ustanovení zákona o DPH - např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.

 • Změny v zákoně o DPH k 1. 7. 2021 - rozšiřuje se zvláštní režim jednoho správního místa, zavádí se pojem provozovatel elektronického rozhraní, místo zasílání zboží bude prodej zboží na dálku, ruší se osvobození od DPH u zboží do 22 EUR

 • Další aktuality a novinky na DPH, dotazy posluchačů

Za kolik a co je v ceně:

 • 1.900,- Kč základní cena
 • 1.700,- Kč pro zákazníky naší jazykové školy
 • kompletní písemné materiály od lektora
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá / neperlivá voda

Lektor: Ing. Roman Škaloud

Jeden z vašich nejoblíbenějších lektorů s hlubokou znalostí metodiky i praxe, se kterým spolupracujeme již řadu let.