GDPR věcně a s nadhledem

TOP seminář roku - v Jičíně pouze 1x

Už jste absolvovali seminář o GDPR, kde jste slyšeli pouze obecné pojmy,
výklad směrnice, ale nic z praxe, žádný návod, vzorové dokumenty apod?

Aktuálně nabízíme seminář s lektory z praxe,
který vám představí i konkrétní postupy, doporučení a dokumenty.
Obsah semináře a vizitky lektorů níže.

Rezervace pozastaveny, kapacita míst vyčerpána :(


Kdy: 18.01.2018, 8:30 do 13:00

Kde: Jičín, K-klub, Valdštejnovo náměstí. 1. patro, mapa zde,

Co: (obsah semináře)

Komplexní školení vhodné pro manažery a pracovníky, jejichž agenda zahrnuje problematiku ochrany osobních údajů, či pro zaměstnance pověřené implementací nařízení. 

Seminář poskytne podrobný přehled v problematice a praktické rady pro co nejjednodušší implementaci GDPR v rámci organizace

Poskytnuté informace jsou však využitelné i v současném právním prostředí a účastníci je tak mohou využít okamžitě. V ceně je zahrnutý certifikát o absolvování a vzorové materiály pro zabezpečení některých vybraných úkolů. Pro účast je vhodná alespoň základní orientace v problematice.

Seminář pokrývá tato témata:

 • Princip "accountability" dle GDPR a jeho implementace, nové instituty
 • Revize právních základů zpracování osobních údajů
 • Praktické možnosti zajištění technických a organizačních opatření
 • Požadavky na interní dokumentaci a administrativu, komunikace s ÚOOÚ
 • Zavádění procesů pro zajištění uplatňování práv subjektů údajů
 • Specifika interních procesů u nadnárodních korporací a povinnosti při transferu údajů
 • Zpracovatelské smlouvy

Za kolik a co je v ceně:

 • 1,500,- Kč (zvýhodněná cena dle podmínek AJAK)
 • 1.900,- Kč standardní cena
 • kompletní písemné materiály od lektora
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá / neperlivá voda
 • voucher na zvýhodněné ceny jazykových kurzů

Lektoři: Mgr. Nikola Dohnalová

Nikola Dohnalová jako jednatelka společnosti FlyEye zajišťuje prvotní kontakt s klienty,
jehož součástí je zhodnocení aktuálního stavu zpracovatelských operací z hlediska úpravy GDPR a navržení vhodných opatření v rámci spolupráce.
Praxi v oblasti ochrany osobních údajů získala působením na Úřadu pro ochranu osobních údajů, kde vykonávala pozici odborného rady v odboru pro styk s veřejností. 
Kromě právních znalostí disponuje i přehledem v oblasti průmyslového vlastnictví,
který získala v rámci specializačního studia na Úřadu průmyslového vlastnictví.

V srpnu 2017 získala certifikát pro výkon pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) - Tayllorcox.

Mgr. Petr Kučera

Petr Kučera působí jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Blockchain Legal, kde se zaměřuje na právo ICT a ochranu osobních údajů. V rámci své specializace využívá i svých znalostí z oboru informatiky, které získal během studia na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze, neboť v těchto oborech práva je třeba obsáhnout i věcné aspekty konkrétních obchodních situací, které ovlivňují právní stránku daného případu. V rámci své praxe se podílel na řešení mnoha komplexních situací od přípravy smluvní dokumentace až po řešení sporů a posuzování záměrů v oblasti ochrany osobních údajů. V projektu FlyEye se podílí na posuzování připravenosti podniků na GDPR a školící činnost. Petr Kučera před nástupem do Blockchain Legal působil v přední pražské advokátní kanceláři zaměřující se na oblast práva ICT a ochranu osobních údajů.

(zdroj: www.fly-eye.cz)