DPH a výkladová stanoviska v praxi

Kdy: 16.11.2017, 8:30 do 13:00

Kde: Jičín, K-klub, Valdštejnovo náměstí 99

Co: (obsah semináře)

Seminář je zaměřen na praktické uplatňování zákona o DPH ve znění novely 2017, zmíněny budou zejména změny platné od 1. 7. 2017. Diskutovány budou nejčastější chyby plátců DPH a problémy, které zákon o DPH přináší. Pozornost bude věnována i aktuálním stanoviskům GFŘ k zákonu o DPH. V rámci semináře budou rovněž odpovídány dotazy.

Seminář bude zaměřen hlavně na tyto oblasti:

 • Nejnovější platné novely zákona o DPH
 • Přehled hlavních změn platných od 1. 7. 2017
 • Zdaňování záloh
 • Přehled platných sazeb daně
 • Uplatňování daně u vybraných nemovitých věcí (převod a nájem nemovitých věcí)
 • Jak se z pohledu DPH obchoduje v rámci EU
 • Prokazování vývozu zboží
 • Změny ve vykazování daně u společnosti(bývalé sdružení)
 • Podmínky pro uplatnění nároku na odpočet daně a jak správně uplatňovat nárok na odpočet daně v částečné výši
 • Jak si poradit s přenesenou daňovou povinností
 • Kdo se může stát nespolehlivým plátcem a nespolehlivou osobou
 • Kdy plátce daně ručí za daň neodvedenou poskytovatelem plnění
 • Co přináší kontrolní hlášení
 • Jak žádat o prominutí sankcí v souvislosti s kontrolním hlášením
 • Rámcový přehled změn plánovaných na rok 2019

Za kolik a co je v ceně:

 • 1,300,- Kč (zvýhodněná cena dle podmínek Bonus programu)
 • 1.400,- Kč standardní cena
 • kompletní písemné materiály od lektora
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá / neperlivá voda
 • voucher na zvýhodněné ceny jazykových kurzů

Lektor: Ing. Roman Škaloud
Odborný rada Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj. Jeden z vašich nejoblíbenějších lektorů s hlubokou znalostí metodiky i praxe, se kterým spolupracujeme již řadu let.