Podzimní mzdové aktuality

Pátek 12. 10. 2018

Uzávěrka přihlášek 10. 10. 2018 ve 12:00

Kdy: 12. 10. 2018, 8:30 do 13:00

Kde: Jičín, Husova 206, Masarykovo divadlo, Malý sál, mapa zde

Co: (obsah semináře)

 • Příspěvek na tištěné knihy - připomenutí nového zaměstnaneckého benefitu, podmínky pro osvobození dle zákona o daních z příjmů, FKSP a další.

 • Motivační a náborový příspěvek - rozdíly v pojmech, podmínky, zdanění, odvody pojistného atd.

 • Vytýkací dopis - dva výpovědní důvody, kdy se upozornění na možnost výpovědi využije, podmínky, vzor vytýkacího dopisu.

 • Dítě v pěstounské péči - vyživovaná osoba v exekučních a insolvenčních srážkách?

 • Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění státním příspěvkem - řádné a mimořádné ukončení smlouvy, dodanění, využití daňového optima, podmínky penzijních společností, rozdíl při dodanění životního pojištění atd.

 • GDPR a záznamy o činnostech zpracování - kdy jsou záznamy doporučené a kdy povinné. Obsah a způsob vedení záznamů.

 • GDPR - GPS a kniha jízd (soustavné sledování zaměstnance) - aktuální právní výklady a doporučení pro zaměstnavatele.

 • Žádost plátce mzdy o daňový bonus a způsob doložení finančnímu úřadu.

 • Souběh funkcí po aktuálním rozhodnutí Nejvyššího soudu a dopady do praxe - platnost pracovní smlouvy, využití zákoníku práce apod.

 • Náhradní plnění za rok 2018 a elektronický systém - změny pro rok 2018, seznam dodavatelů, přístup do elektronického systému náhradního plnění pro odběratele.

 • Aktuální právní výklady a výčet připravovaných změn pro rok 2019 - změny v nemocenském pojištění, oddlužení, minimální mzda, novela zákoníku práce a další.

Za kolik a co je v ceně:

 • 1.500,- Kč základní cena
 • 1.400,- Kč pro členy HK ČR, pro členské obce DSO Mariánská zahrada, pro členy MAS OZJ
 • 1.300,- pro firmy, kde aktuálně realizujeme jazykové vzdělávání
 • kompletní písemné materiály od lektorky
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá / neperlivá voda
 • slevová karta našeho partnera (regiohry.cz)

Lektorka: PhDr. Dagmar Kučerová

Již od roku 2009 lektorka seminářů v oblasti mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z dané oblasti. Je držitelkou certifikátu Bilanční účetní a členkou Komory certifikovaných účetních. Mzdové účetnictví rovněž přednáším na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Pro začínající (ale i zkušenější mzdové účetní) vydala publikaci Lexikon mzdového účetnictví, která obsahuje základní informace týkající se pracovního práva, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, daní a dalších povinností spojených se zaměstnáváním. Současně působí jako odborná redaktorka serveru Podnikatel.cz. S paní doktorkou spolupracujeme již několik let a jsme pyšní na to, že jsme ji pro klienty v našem regionu objevili právě my :) 


Partnerem semináře je projekt regiohry.cz