08. 11. ARCHIVACE

Seminář v Jičíně

Kdy: 8. 11. 2019, prezence 8:00 - 8:30, seminář 8:30 - 13:00, uzávěrka přihlášek 6. 11. ve 12:00

Kde: učebny AJAK Jičín, Fügnerova 676

Co: (obsah semináře)

Každý subjekt vytváří určité množství dokumentů, které musí být uchovávány různě dlouhou dobu pro kontrolní potřeby různých úřadů (není jenom Finanční úřad), z hlediska ISO norem apod.

Školení je zaměřeno na uchovávání písemného materiálu, a dnes už nejen písemného, ale např. se týká i ukládání elektronické korespondence, v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a dalšími souvisejícími vyhláškami a nařízeními, a práci s tímto materiálem pro organizace veřejnoprávní i soukromé.

Je určeno manažerům, pracovníkům spisové služby, spisoven, podatelen apod. soukromých i veřejných společností.

 • Archivnictví - co se s ním děje - 2 různé pohledy
 • Archivnictví a spisová služba - zákon č. 449/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a doplňující vyhlášky
 • Základní pojmy (hl. skartace, stoupa, archivace atd.)
 • Spisový řád a spisový a skartační plán v praxi
 • Způsob a organizace ukládání dokumentů - příruční registratury, spisovny, správní archivy, archivy
 • Skartační znaky a lhůty
 • Likvidace písemného materiálu
 • Účetní a technická dokumentace, mzdové listy, osobní složky, záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, doklady o nemocenském pojištění
 • Akreditace archivů, povinnosti vlastníků a původců archiválií atd., možné sankce
 • Dotazy

Za kolik a co je v ceně:

 • 1.600,- Kč základní cena
 • 1.400,- Kč pro zákazníky naší jazykové školy
 • kompletní písemné materiály od lektorky
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá / neperlivá voda

Lektor: Mgr. Igor Činovec

Přednášející o sobě sice nerad mluví, není rád označován za odborníka na danou oblast. Nicméně fakt, že vystudoval archivnictví na FFUK, během svého života pracoval několik let ve státních archivech, pracoval v komerční spisovně a poslední léta pracuje jako "pracovník spisoven" pro různé podniky, laicky by se dalo říci - jako archivář na volné noze, ho označuje jako člověka, který vidí danou problematiku ze všech stran a především prakticky.