NOVELA DPH

ČTVRTEK 25. 11. 2021

Kdy: 25. 11. 2021, od 8:30 do 13:00

Kde: Jičín, místo upřesníme později

Co: Zákon o DPH ve znění platném v roce 2021

Osnova semináře (aktualizováno 13.9.2021):

Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH týkající se tuzemska i zahraničí a na novely zákona o DPH platné od roku 2021 a na další aktuality DPH pro rok 2021. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech a na základě dotazů posluchačů. Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

 • Legislativní vývoj - novely zákona o DPH z 2020 a 2021

 • Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH

 • Přiřazení přepravy při řetězových transakcích v rámci EU

 • Režimu skladu (call of stock) v rámci obchodování v EU

 • Daňové doklady, základ daně a zaokrouhlování

 • Opravné daňové doklady, nedobytné pohledávky

 • Sazby daně a jejich změny v roce 2020 (rozšíření sazby daně 10 %) - teplo, vodné a stočné, stravování, točené pivo

 • Dodání nemovitých věcí a nájem nemovitých věcí - změny od 1. 1. 2021 (nemožnost zdaňovat nájem prostor pro bydlení)

 • Intrakomunitární plnění v rámci EU - podmínky pro osvobození při dodání do JČS

 • Dovoz a vývoz zboží - důkazní prostředky pro osvobození od DPH u vývozu zboží

 • Vystoupení Velké Británie z EU a jeho dopady v oblasti DPH

 • Pravidla pro uplatňování nároku na odpočet daně - nové pojetí dlouhodobého majetku z pohledu daně z příjmů včetně vlivu na DPH

 • Vyplácení zálohy na nezpochybnitelný nadměrný odpočet před ověřením správnosti odpočtu daně

 • Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením - úprava pravidel pro promíjení pokut

 • Režim přenesení daňové povinnosti

 • Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS),

 • Provozovatel elektronického rozhraní

 • Prodej zboží na dálku

 • Zrušuje se osvobození od DPH u zboží do 22 EUR

 • Další aktuality a novinky na DPH, dotazy posluchačů

Za kolik a co je v ceně:

 • 1.700,- Kč základní cena
 • 1.500,- Kč pro zákazníky naší jazykové školy
 • kompletní písemné materiály od lektora
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá / neperlivá voda

Lektor: 

Ing. Roman Škaloud
Jeden z vašich / našich nejoblíbenějších lektorů s hlubokou znalostí metodiky i praxe, se kterým spolupracujeme již řadu let.