Aktuální pohled na DPH

ÚTERÝ 6. 12. 2022

Kdy: 6. 12. 2022, od 8:30 do 13:00

Kde: AJAK Jičín, Fügnerova 676, 50601 Jičín

Co: Zákon o DPH ve znění platném v roce 2023

Osnova semináře (aktualizováno 1.9.2022):

Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH týkající se tuzemska i zahraničí a na novely zákona o DPH platné od roku 2023 a na další aktuality DPH pro rok 2023. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech a na základě dotazů posluchačů. Výklad bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

Osnova semináře: 

Nejnovější novely zákona o DPH

 • Aktuálních stanoviska GFŘ k zákonu o DPH a další metodické materiály
 • Počítání obratu a registrace k DPH + identifikované osoby
 • Místo plnění a zdanitelná plnění v tuzemsku
 • Obchodování v rámci EU + režim skladu (call of stock) + přiřazení přepravy při řetězových transakcích v rámci EU + podmínky pro osvobození od daně při dodání zboží do JČS
 • Daňové doklady, opravné daňové doklady
 • Nedobytné pohledávky
 • Vývoj sazeb daně
 • Osvobozená plnění + postup u pronájmu prostor pro bydlení
 • Dlouhodobý majetek z pohledu daně z příjmů a vliv na DPH
 • Úlevy v oblasti DPH (COVID, válka na Ukrajině)
 • Prominutí daně u elektřiny a plynu a vše s tím spojené
 • Dopady vystoupení Velké Británie z EU v oblasti DPH
 • Kryptoměny a DPH
 • DPH v cestovním ruchu
 • Dovoz a vývoz zboží (důkazní prostředky prokazující vývoz)
 • Uplatňování odpočtu daně + vyplácení zálohy na nezpochybnitelný nadměrný odpočet před ověřením správnosti odpočtu daně a problémy, které to přináší
 • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba
 • Režim přenesení daňové povinnosti
 • Kontrolní hlášení a pokuty v souvislosti s ním + pravidla pro promíjení pokut
 • Zvláštní režim jednoho správního místa (OSS) - režim EU, režim mimo EU, dovozní režim, povinnost registrace
 • Provozovatel elektronického rozhraní
 • Prodej zboží na dálku
 • Zdaňování veškerého dovozu zboží včetně zboží do hodnoty 22 EUR
 • Připravované novely zákona o DPH
 •      Navýšení obratu pro povinnou registraci k DPH na 2.000.000 Kč
 •      Změna výše pokut u KH pro fyzické osoby a malé s.r.o.
 •      Prodloužení lhůty na reakci na výzvu v souvislosti s KH
 •      Změny u sazeb daně - možnost rozšíření snížené sazby daně, přesun položek v           rámci sazeb, možnost zavedení sazby 0-5%
 •      Zrušení souhrnného hlášení a zavedení nového systému
 • Kontrola DPH a hlavní body, na které se správce daně zaměřuje
 • Další aktuality a novinky na DPH dle aktuálního legislativního vývoje
 • Dotazy účastníků semináře (průběžně)

Za kolik a co je v ceně:

 • 1.900,- Kč základní cena
 • 1.700,- Kč pro zákazníky naší jazykové školy
 • kompletní písemné materiály od lektora
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá / neperlivá voda

Lektor: 

Ing. Roman Škaloud
Jeden z vašich / našich nejoblíbenějších lektorů s hlubokou znalostí metodiky i praxe, se kterým spolupracujeme již řadu let.