Příprava na maturitu

Po úspěšné realizaci několika uzavřených kurzů pro maturanty nabízíme od roku 2011 - 2012 ucelené kurzy pro anglický a německý jazyk.

  • MATURITA IN MIND
  • ABITUR OHNE ANGST