Kdy: 22.06.2017, 8:30 do 13:00

Kde: Jičín, Akademie J.A.Komenského, Fügnerova 676

Co: (obsah semináře)

Jak jistě víte, za dveřmi je rozsáhlá koncepční novela zákoníků práce.
Její dopady na personální a mzdové oblasti firem budou podle všeho veliké.

Vybíráme z programu:

  1. přehled nových právních předpisů
  2. Vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce
  3. Zákoník práce - výklad bude zaměřen zejména na ty části zákoníku práce:

- které byly novelizovány
- které byly upraveny zcela nově - např. pracovnělékařské služby
- kde došlo k hlavním změnám
- které v praxi působí největší problémy

  • vznik pracovního poměru
  • povinnosti personalistů před vznikem a při skončení pracovního poměru
  • osobní spis
  • obsah pracovní smlouvy
  • skončení pracovního poměru
  • pracovní doba, přestávka v práci, práce přesčas
  • odměňování - zvyšování nároků nad limit stanovený v zákoníku práce (příplatky za přesčasy, za noční práci, za práci ve svátek apod.).
  • náhrada mzdy zaměstnavatelem za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, kontrola práce neschopných zaměstnavatelem.
  • dovolená

V průběhu semináře budou účastníci seznámeni s navrhovanými změnami zákoníku práce, které by měly platit v roce 2017. Jedná se především o tyto zásadní změny:

  • nová právní úprava vrcholového řídícího zaměstnance
  • nová právní úprava převedení na jinou práci
  • nová právní úprava rozvržení pracovní doby u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
  • nová právní úprava nepřetržitého odpočinku mezi směnami- nepřetržitý denní odpočinek
  • nová právní úprava odpočinku po ukončení pracovní cesty
  • zcela nová právní úprava dovolené
  • nová právní úprava práce mimo pracoviště zaměstnavatele (tzv. práce z domova)

Pokud bude výše uvedená novela platit, samozřejmě bude program semináře zaměřen na podrobnější výklad této novely!!!

  1. rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech
  2. diskuse - v průběhu semináře

Před zahájením semináře posluchači obdrží podkladové materiály, zejména ohledně vztahu nového občanského zákoníku a zákoníku práce.

Doporučujeme vzít si s sebou zákoník práce.

Za kolik: 1.300,- Kč (základní cena bez slevy)

  • kompletní písemné materiály od lektora
  • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá voda
  • na konci semináře losování o 3 balení originálních miniatur Betlemio

Lektor: JUDr. Jaromír Zrutský

Odborník na pracovní právo a člen Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů Praha, odborový svaz UNIOS, rozhodce v kolektivním vyjednávání MPSV. Člen týmu pro úpravy zákoníku práce. Jeden z nejoblíbenější lektorů u našich klientů.