Mzdové aktuality
Pátek 7. 12. 2018

Kdy: 7. 12. 2018, 8:30 do 13:00, uzávěrka přihlášek v úterý 4. 12. 2018 ve 12:00 uplynula!

Kde: Jičín, K-klub, Valdštejnovo náměstí 99, mapa zde

Co: (obsah semináře připravujeme)

 • Legislativní novinky roku 2019 pro mzdové účetní

  • Změny v daních z příjmů ze závislé činnosti - superhrubá mzda a solidární zdanění, připomenutí změn účinných od roku 2018, nové daňové tiskopisy, nové podrobnější vyjádření GFŘ k zahrnování nepeněžních příjmů do mzdového listu atd.
  • Minimální mzda od roku 2019 - změna nařízení vlády o minimální a zaručené mzdě, mzda při kratším stanoveném a sjednaném týdenním pracovním úvazku, dopad zvýšení minimální mzdy do oblasti daní a zdravotního pojištění.
  • Vyhlašovaná průměrná mzda pro rok 2019 - zálohy na sociální a zdravotní pojištění OSVČ , solidární zdanění a vyměřovací základ pro nemocenské pojištění, zvýšení důchodů a zdravotní pojištění placené státem.
  • Zvýšení limitu pro účast na pojištění zaměstnanců z 2500 Kč na 3000 Kč a dopad do praxe (sociální, zdravotní pojištění a zdanění).
  • Důležité informace ke splatnosti záloh OSVČ a stručně k dalším změnám v placení záloh od roku 2019.
  • Náhradní plnění za rok 2019 - průměrná mzda pro účely zákona o zaměstnanosti, zápočet nových nemocenských dávek do odpracovaných hodin pro účely náhradního plnění.
  • Nové nemocenské dávky (otcovská a dlouhodobé ošetřovné) a ELDP - vyloučené dny a vyloučené doby, ukázka vyplnění ELDP.
  • Nové redukční hranice pro nemocenské a náhrada mzdy v roce 2019, informace o připravovaných změnách od poloviny roku 2019 - zrušení karenční doby, e-neschopenky, nemocenské dávky a zahraniční zaměstnanci (postup a tiskopisy).
  • Cestovní náhrady od roku 2019.
  • Exekuční a insolvenční srážky - nová nezabavitelná částka, informace o připravované novele insolvenčního zákona.
  • Problematické doručování důležitých písemností zaměstnancům do zahraničí a možné změny v doručování po novele zákoníku práce.

  • Kopírování rodných a oddacích listů pro účely uplatnění slev na dani - aktuální vyjádření institucí.
  • Informace o dalších připravovaných novinkách z oblasti mzdového účetnictví. 

Za kolik a co je v ceně:

 • 1.500,- Kč základní cena
 • 1.400,- Kč pro členy HK ČR, pro členské obce DSO Mariánská zahrada, pro členy MAS OZJ
 • 1.300,- pro firmy, kde aktuálně realizujeme jazykové vzdělávání
 • kompletní písemné materiály od lektorky
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá / neperlivá voda

Lektorka: PhDr. Dagmar Kučerová

Již od roku 2009 lektorka seminářů v oblasti mzdového účetnictví a personalistiky, včetně legislativních novinek a aktuálních právních výkladů z dané oblasti. Je držitelkou certifikátu Bilanční účetní a členkou Komory certifikovaných účetních. Mzdové účetnictví rovněž přednáším na UTB Zlín na fakultě managementu a ekonomiky, Ústav financí a účetnictví. Pro začínající (ale i zkušenější mzdové účetní) vydala publikaci Lexikon mzdového účetnictví, která obsahuje základní informace týkající se pracovního práva, odvodů sociálního a zdravotního pojištění, daní a dalších povinností spojených se zaměstnáváním. Současně působí jako odborná redaktorka serveru Podnikatel.cz. S paní doktorkou spolupracujeme již několik let a jsme pyšní na to, že jsme ji pro klienty v našem regionu objevili právě my :)