Pracovní právo + novinky
Sem vložte podnadpis

Kdy: 30.10.2017, 8:30 do 13:00

Kde: Jičín, Fügnerova 676, učebny AJAK, 1. patro - mapa zde

Co: (obsah semináře)

Přehled nových právních předpisů, zejména novela zákona o zaměstnanosti a zákona o specifických zdravotních službách.

Vztah nového občanského zákoníku a zákoníku práce

Zákoník práce - výklad bude zaměřen zejména na ty části zákoníku práce:

 • které byly novelizovány
 • které byly upraveny zcela nově - např. pracovnělékařské služby
 • kde došlo k hlavním změnám
 • které v praxi působí největší problémy
 • vznik pracovního poměru
 • povinnosti personalistů před vznikem a při skončení pracovního poměru
 • osobní spis
 • obsah pracovní smlouvy
 • skončení pracovního poměru
 • pracovní doba, přestávka v práci, práce přesčas
 • odměňování - zvyšování nároků nad limit stanovený v zákoníku práce (příplatky za přesčasy, za noční práci, za práci ve svátek apod.).
 • náhrada mzdy zaměstnavatelem za prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti, kontrola práce neschopných zaměstnavatelem.
 • dovolená
 • rozhodnutí Nejvyššího soudu v pracovněprávních věcech
 • diskuse - v průběhu semináře

Před zahájením semináře posluchači obdrží podkladové materiály, zejména ohledně vztahu nového občanského zákoníku a zákoníku práce.

Doporučujeme vzít si s sebou zákoník práce.

Za kolik a co je v ceně:

 • 1,300,- Kč (zvýhodněná cena dle podmínek Bonus programu)
 • 1.400,- Kč standardní cena
 • kompletní písemné materiály od lektora
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá / neperlivá voda
 • voucher na zvýhodněné ceny jazykových kurzů

Lektor: JUDr. Jaromír Zrutský
Velmi oblíbený lektor a hlavně odborník na pracovní právo s neocenitelnými praktickými zkušenostmi.  
Bývalý člen Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů Praha, odborový svaz UNIOS, rozhodce v kolektivním vyjednávání MPSV. Člen týmu pro úpravy zákoníku práce.