DPH v praxi
Úterý 20. 11. 2018

Kdy: 20. 11. 2018, 8:30 do 13:00, uzávěrka přihlášek v pátek 16. 11. ve 12:00

Kde: Jičín, K-klub, Valdštejnovo náměstí 99, mapa zde

Co: (obsah semináře)

Seminář je zaměřen na uplatňování zákona o DPH ve znění, které se předpokládá pro rok 2019. Budou zmíněny nejčastější chyby plátců DPH a problémy, které zákon o DPH přináší a to na příkladech z praxe. Pozornost bude věnována aktuálním stanoviskům GFŘ a dotazům posluchačů.

Seminář bude zaměřen zejména na tyto oblasti:

 • Legislativní vývoj u DPH
 • Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH
 • Místo plnění u zboží a služeb
 • Zdaňování záloh (§ 20a ZDPH)
 • Daňové doklady a povinnost jejich doručování v roce 2019
 • Základ daně a jeho oprava včetně změn plánovaných na rok 2019
 • Sazby daně a jejich plánované změny
 • Plnění osvobozená od daně (např. dodání nemovitých věcí)
 • Změny u nájmu pro rok 2019
 • Intrakomunitární plnění v rámci EU včetně změny pro rok 2019
 • Dovoz a vývoz zboží
 • Služby přímo vázané na dovoz a vývoz (výklad platný po 1. 3. 2018)
 • Nárok na odpočet daně a jeho prokazování
 • Úprava a vyrovnání odpočtu daně (zničení, ztráta, odcizení majetku)
 • Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + upřesnění tzv. "dobré víry" pro rok 2019
 • Nespolehlivý plátce a nespolehlivá osoba
 • Ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem plnění, jaká přijmout opatření na vyhnutí se ručení + omezení ručení při platbě na zahraniční účet pro rok 2019
 • Řádné, opravné a následné kontrolní hlášení, sankce v souvislosti s KH včetně novinek pro rok 2019
 • Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) - postup u nově vzniklých společností a u všech společností po 1. 1. 2019
 • Další aktuality u DPH

Za kolik a co je v ceně:

 • 1.500,- Kč základní cena
 • 1.400,- Kč pro členy HK ČR, pro členské obce DSO Mariánská zahrada, pro členy MAS OZJ
 • 1.300,- pro firmy, kde aktuálně realizujeme jazykové vzdělávání
 • kompletní písemné materiály od lektora
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá / neperlivá voda

Lektor: Ing. Roman Škaloud
Odborný rada Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj. Jeden z vašich nejoblíbenějších lektorů s hlubokou znalostí metodiky i praxe, se kterým spolupracujeme již řadu let.