DPH v praxi
Úterý 30. 04. 2019

Kdy: 30. 04. 2019, 8:30 do 13:00, uzávěrka přihlášek byla v pátek 26. 04. ve 12:00

Kde: Jičín, učebny AJAK Jičín, Fügnerova 676 (max. 24 míst k sezení)

Co: (obsah semináře)

Seminář je zaměřen na uplatňování zákona o DPH ve znění, které platí od 1. 4. 2019. Pozornost bude věnována i aktuálním stanoviskům GFŘ a dotazům posluchačů.

Seminář bude zaměřen zejména na tyto oblasti, u kterých dochází v rámci novely ke změnám a upřesněním:

 • Legislativní vývoj u DPH
 • Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH
 • Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani (osoba jednající jako taková)
 • Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH
 • § 10i a režim jednoho správního místa (limit 10.000 Euro)
 • Poukazy - rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převodu
 • Změny u vystavování daňových dokladů a povinnost jejich doručování v roce 2019, souhrnný daňový doklad
 • Základ daně a jeho oprava včetně změn plánovaných na rok 2019, opravné daňové doklady
 • Nové pojetí nedobytných pohledávek
 • Sazby daně a jejich plánované změny (plánované rozšíření sazby daně 10 %)
 • Opětovné zařazení rozhlasového a televizního vysílání mezi plnění osvobozená od daně
 • Změny u dodání nemovitých věcí a u nájmu nemovitých věcí
 • Intrakomunitární plnění v rámci EU včetně změn
 • Dovoz a vývoz zboží
 • Služby přímo vázané na dovoz a vývoz (výklad platný po 1. 3. 2018)
 • Nárok na odpočet daně a odpočet daně při změně režimu (§ 79)
 • Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + upřesnění tzv. "dobré víry" pro rok 2019
 • Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením - zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokut
 • Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) - postup po 1. 1. 2019
 • Další vybraná ustanovení zákona o DPH - např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.
 • Možnost plošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění (nad limit 17.500 Euro)
 • Další aktuality u DPH

Za kolik a co je v ceně:

 • 1.500,- Kč základní cena
 • 1.400,- Kč pro členy HK ČR, pro členské obce DSO Mariánská zahrada, pro členy MAS OZJ
 • 1.300,- pro firmy, kde aktuálně realizujeme jazykové vzdělávání
 • kompletní písemné materiály od lektora
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá / neperlivá voda

Lektor: 

Ing. Roman Škaloud
Jeden z vašich / našich nejoblíbenějších lektorů s hlubokou znalostí metodiky i praxe, se kterým spolupracujeme již řadu let.