19. 11. DPH V PRAXI

Kdy: úterý 19. 11. 2019, 8:30 do 13:00, uzávěrka přihlášek 15. 11. 2019 ve 12:00

Kde: Jičín, K-klub, Valdštejnovo náměstí 99

Co: (obsah semináře)

Seminář je zaměřen na nejdůležitější oblasti zákona o DPH a na nejbližší budoucnost z pohledu DPH. Jednotlivé oblasti budou probrány na praktických příkladech.

 • Legislativní vývoj u DPH
 • Přehled aktuálních stanovisek GFŘ k zákonu o DPH
 • Předmět daně, ekonomická činnost a osoba povinná k dani (osoba jednající jako taková)
 • Definice úplaty a dotace k ceně, zpřesnění výpočtu obratu pro registraci k DPH
 • § 10i a režim jednoho správního místa (limit 10.000 Euro)
 • Poukazy - rozdělení na jednoúčelové a víceúčelové poukazy a zdaňování jejich převodu
 • Změny u vystavování daňových dokladů a povinnost jejich doručování v roce 2019, souhrnný daňový doklad
 • Základ daně a jeho oprava, opravné daňové doklady
 • Nové pojetí nedobytných pohledávek
 • Sazby daně a jejich plánované změny na rok 2020 (plánované rozšíření sazby daně 10 %)
 • Změny u dodání nemovitých věcí a u nájmu nemovitých věcí
 • Intrakomunitární plnění v rámci EU včetně změn
 • Dodání a pořízení zboží v režimu skladu uvnitř území Evropské unie - novinka od roku 2020
 • Dovoz a vývoz zboží
 • Služby přímo vázané na dovoz a vývoz
 • Nárok na odpočet daně a odpočet daně při změně režimu (§ 79)
 • Přenesená daňová povinnost a novinky tohoto režimu + upřesnění tzv. "dobré víry" pro rok 2019
 • Pokuty v souvislosti s kontrolním hlášením - zánik pokuty po 6-ti měsících, úprava pravidel pro promíjení pokut
 • Vykazování daně u společnosti (bývalé sdružení) - postup po 1. 1. 2019
 • Další vybraná ustanovení zákona o DPH - např. nespolehlivý plátce, nespolehlivá osoba, ručení příjemce plnění za daň neodvedenou poskytovatelem, atd.
 • Možnost plošného zavedení režimu přenesení daňové povinnosti u všech zdanitelných plnění (nad limit 17.500 Euro)
 • Další aktuality u DPH

Za kolik a co je v ceně:

 • 1.600,- Kč základní cena
 • 1.400,- Kč pro zákazníky naší jazykové školy
 • kompletní písemné materiály od lektorky
 • káva / čaj, drobné občerstvení, jemně perlivá / neperlivá voda

Lektor: Ing. Roman Škaloud

Jeden z vašich nejoblíbenějších lektorů s hlubokou znalostí metodiky i praxe, se kterým spolupracujeme již řadu let.